13/08/2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
12/08/2019
12/08/2019
THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông báo đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem tiếp »
18/01/2019
Báo cáo tài chính Quý IV/2018

Báo cáo tài chính Quý IV/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Xem tiếp »
19/10/2018
Báo cáo tài chính Quý III/2018

Báo cáo tài chính Quý III/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Xem tiếp »
27/09/2018
Hội nghị Tập huấn và tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Trưa ngày 26/9/2018, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và các phòng nghiệp vụ của Sở Lao động - TBXH tỉnh Sóc Trăng thống nhất phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và một số văn bản pháp luật liên quan đến người lao động đang công tác tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
15/08/2018
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (06/2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 29/12/2017 đến ngày 30/06/2018

Xem tiếp »
30/07/2018
Hội nghị họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức thành công Hội nghị họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

Xem tiếp »
20/07/2018
02/07/2018
Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM

Quyết định số 380/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP