GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC:

 • Tên đơn vị: Công Ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
 • Tên viết tắt: SOCTRANGWACO
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Sóc Trăng
 • Điện thoại: (0299) 3820943 | Fax: (0299) 3821278
 • Email: info@soctrangwaco.vn
 • Website: http://www.soctrangwaco.vn
 • SocTrangWaco
Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Thực hiện chức năng và phạm vi hoạt động chủ yếu là khai thác, sản xuất, kinh doanh nước sạch, nước uống đóng chai, đầu tư xây dựng các dự án cấp nước đáp ứng yêu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chính sách giá do Nhà nước quy định.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Đại hội đồng cổ đông
 • Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 • Ban Kiểm soát: 03 thành viên
 • Ban điều hành: Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty
 • 05 phòng ban nghiệp vụ: Phòng Tổ Chức Hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kinh Doanh, Phòng Kế Hoạch - Vật tư, Phòng Kỹ thuật
 • 02 xí nghiệp nghiệp vụ: Xí nghiệp Sửa chữa và Xí nghiệp Sản xuất nước uống đóng chai Sotraco
 • 11 Xí nghiệp trực thuộc:
  + Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh
  + Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi>
  + Xí nghiệp Cấp nước Mỹ xuyên
  + Xí nghiệp Cấp nước Long Phú
  + Xí nghiệp Cấp nước Thạnh Trị
  + Xí nghiệp Cấp nước Trần Đề
  + Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Châu
  + Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách
  + Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Tú
  + Xí nghiệp Cấp nước Ngã Năm
  + Xí nghiệp Cấp nước Đại Ngãi
 • Quản lý 23 nhà máy nước bao gồm 6 nhà máy tại TP. Sóc Trăng và 17 nhà máy tại các huyện, thị trấn
 • Tổng số cán bộ công nhân viên chức là 310 người, trong đó có 58 nữ
 • Đảng bộ Công ty gồm có 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 128 đảng viên
 • Đoàn thể: Công đoàn có 284 người; Đoàn Thanh niên có 101 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh có 27 hội viên
Trở lên ↑

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:

SocTrangWaco

1/ Sơ lược quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành:

Nhà máy nước Sóc Trăng được thành lập vào năm 1964 (tên gọi là Công quản Nhà máy nước Khánh Hưng), công suất ban đầu là 3.000m3/ngày từ nguồn nước mặt của kênh Ô Ven qua Chợ Vũng Thơm vào Hồ Nước Ngọt được quản lý và điều hành bởi một Hội đồng Công quản. Đến năm 1968, hình thành thêm hai Nhà máy nước Mỹ Xuyên và Phú Tâm cung cấp vòi nước công cộng và chủ yếu vận hành bơm nước bằng máy nổ. Năm 1972, đổi tên là Trung tâm Cấp thủy trực thuộc Quốc gia sản cấp Thủy cục do Bộ Công Chánh chế độ Sài Gòn cũ quản lý.

Sau ngày giải phóng miền mam thống nhất đất nước, Trung tâm Cấp thủy được tiếp quản để tiếp tục phục vụ nguồn nước cho người dân. Suốt một thời gian dài trong thời kỳ bao cấp nhà máy trải qua biết bao khó khăn vất vả về nguồn nước và điều kiện cơ sở vật chất. Hóa chất xử lý nước, khử trùng nước không có, đường ống nhánh của khách hàng sử dụng không van khóa, mỗi nhà muốn có nước phải đào hố và hứng nước sử dụng vào đêm khuya. Mùa khô hạn mỗi sáng sớm công nhân phải nạo vét kinh mương để nhà máy hoạt động đến 10 giờ sáng là hết nước.

Mạng lưới cấp nước bị lấp đầy bùn phù sa do nước mặt bơm thẳng không qua xử lý. Người dân kêu ca, ngán ngẫm về việc thiếu nước, nước bị ô nhiễm vi sinh trầm trọng và sự không công bằng hợp lý trong tính hóa đơn tiền nước do không có đồng hồ đo lường mà khoán theo nhân khẩu gia đình. Năm 1978, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giải quyết tình trạng nguồn nước bằng biện pháp đào kinh 30 tháng 4, đây là kinh phục vụ nông nghiệp dài 30 km lấy nước từ Phụng Hiệp (hiện nay là thị xã Ngã Bảy) về Hồ Nước ngọt thị xã Sóc Trăng. Trong tình hình khó khăn trên, Ban giám đốc và cán bộ kỹ thuật đã cải tiến và tìm nguồn vật tư bên ngoài phục hồi hoạt động các cụm công nghệ xử lý, cải tạo các nút giao điểm của mạng lước cấp nước, dần dần việc cấp nước giải quyết tương đối nhu cầu nước của người dân. Nhưng tình trạng phải đào hố sâu trước mỗi nhà vẫn còn và số hộ sống ven thị xã vẫn phải thức khuya để hứng được nước.

Công tác tổ chức lại không được ổn định do Xí nghiệp Cấp nước lúc thì trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, lúc thì bàn giao về Công ty Cấp thoát nước tỉnh Hậu Giang.

Đến năm 1992, Nghị quyết Quốc Hội chia Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Từ Xí nghiệp Cấp nước, được UBND Tỉnh Sóc Trăng quyết định nâng lên thành Công Ty Cấp nước tỉnh Sóc Trăng . Bước đầu mới thành lập gồm có Nhà máy nước Thị xã công suất 8.000m3/ngày và 03 Chi nhánh huyện trực thuộc Mỹ Xuyên, Thạnh Trị và Vĩnh Châu với tổng số vốn ban đầu là một tỷ tám trăm triệu đồng, tổng số hộ được cấp nước là 4.350 hộ.

Nguồn nước mặt dẫn từ kênh đào 30/4 bị ô nhiễm bởi chăn nuôi của cư dân sinh sống 2 bên bờ, ảnh hưởng của các hóa chất nông nghiệp và nguy hại nhất là vào mùa khô hạn vẫn bị thiếu nước trầm trọng, nhu cầu nước sạch là bức thiết nhưng không có nguồn nước để nâng công suất nhà máy. Thị xã Sóc Trăng là vùng đất ven biển, có nhiều hệ sinh thái phức tạp, ở thị xã nước ngọt vào các tháng mùa mưa và bị xâm nhập mặn vào các tháng mùa khô. Làm thế nào đảm bảo được nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng giao phó là nhiệm vụ cấp nước sạch và cấp nước an toàn cho nhân dân, đó là những trăn trở, nghĩ suy, mài mò quyết liệt của đội ngũ CBCNV lúc bấy giờ.

2/ Những thành tựu bước đầu (từ năm 1994 đến 2000)

Với tư duy đổi mới để tồn tại, phát triển, bằng thực tiễn trong dân. Qua khảo sát khu vực thị trấn Mỹ xuyên và tìm hiểu các người dân lớn tuổi, mạch nước ngầm của giếng khoan sâu 500 mét do Nhà thầu RMK của Mỹ thi công dò tìm từ nhiều vị trí trong khu vực trung tâm chợ Mỹ Xuyên tự nửa đêm đã phun trào cao khỏi mặt đất 3 mét và có nhiệt độ ấm 40 độ C, từ trước ngày giải phóng miền Nam. Từ phát hiện đó, Ban giám đốc Công ty đã ra Hà Nội đến Bộ Công nghiệp nặng - Cục địa chất Việt Nam và Liên đoàn 8 Địa chất thủy văn, địa chất công trình trình bày phương án và xin phép thực hiện " Đề án tìm kiếm đánh giá nước dưới đất Vùng Sóc Trăng " để chuyển nguồn nước mặt sang khai thác nguồn nước ngầm. Ngày 12 tháng 11 năm 1994 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng có quyết định phê chuẩn với nội dung như sau:

 • Trữ lượng cấp chắc chắn: 27.200 m3 ngày
 • Trữ lượng có khả năng: 12.800 m3 ngày
 • Trữ lượng triển vọng: 270.000 m3 ngày

Đây là một thành công lớn của Công ty. Đã vượt qua những ngày khó nhọc trong việc tìm kiếm nguồn nước để cung cấp cho nhân dân. Đến tháng 09/1995 chính thức đưa vào hoạt động tại địa bàn thị xã Sóc Trăng với công suất 12.000 m3/ngày đêm, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của ngành cấp nước tỉnh nhà. Có thể nói tỉnh Sóc Trăng là một trong những tỉnh đã hoàn toàn chuyển đổi việc sử dụng nguồn nước mặt sang sử dụng nguồn nước ngầm sớm nhất trong khu vực. Chính thành công này đã kéo theo những thành công khác về sau.

Tháng 06/1995 Hiệp định vay vốn ưu đãi ODA của Chính phủ Hà Lan về dự án cải tạo mở rộng mạng lưới cấp nước thị xã Sóc Trăng được triển khai thực hiện. Tổng số vốn vay: 2.500.000 USD. Tương đương 33 tỷ đồng VN. Thời hạn 20 năm. Qua 3 năm triển khai thực hiện dự án đã cải tạo thay mới 15 km đường ống cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát từ trên 60% xuống còn 40%.

Bằng nguồn vốn đối ứng, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng Nhà máy nước ngầm Số 2 trên đường Phú Lợi, thị xã Sóc Trăng, nâng công suất cho mạng lưới cấp nước thị xã lên 22.000m3/ngày đêm, đảm bảo điều hòa đủ áp lực nước cung cấp cho nhu cầu sử dụng ngày càng phát triển của Tỉnh nhà. Năm 2006 Khu công nghiệp An Nghiệp được hình thành mở đầu cho một chiến lược phát triển mới của tỉnh. Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng, Công ty đã lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước tại Khu công nghiệp có công suất là 12.000 m3/ngày đêm, tổng trị giá 50 tỷ đồng, sau khi triển khai dự án được nhanh chóng thực hiện đến tháng 7/2009 đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 6000m3/ngày đêm, giá trị đầu tư 28 tỷ đồng, chính thức đưa vào hoạt động, góp phần quan trọng cho vấn đề cấp thiết cần giải quyết là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và tiện nghi để nhanh chóng thu hút đầu tư. Song song với các công trình cấp nước của thành phố, một số hệ thống cấp nước ở các thị trấn, thị tứ được triển khai thực hiện như các nhà máy: Châu Hưng huyện Thạnh Trị, Long Phú, Mỹ Tú, Lịch Hội Thượng, Đại Ngãi.

3/ Quá trình phát triển & từng bước trưởng thành (2001 - nay)

Sau khi giải quyết ổn định nguồn nước cấp cho nhu cầu sử dụng nước sạch. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đơn vị tập trung chăm lo nhu cầu nước sạch cho dân nghèo và đồng bào người dân tộc Khmer còn khó khăn trong cuộc sống do không có tiền để nộp chi phí ban đầu xin lắp đặt đồng hồ đo nước. Doanh nghiệp chủ động xin chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng, kể từ tháng 5/2005 đồng hồ đo nước và đường ống nhánh được gắn miễn phí. Một chủ trương hết sức làm hài lòng người dân. Nhờ đó đến nay đã có hơn 80.000 hộ khách hàng có nước sạch sử dụng, tỷ lệ cấp nước sạch cho dân cư trong khu vực đô thị là 93,1 %. Áp dụng nhiều tiến bộ khoa học trong lĩnh vực cấp nước như: máy bơm biến tầng, phân vùng áp thủy lực mạng lưới; công nghệ xử lý Amoni NH4+, sắt, mangan, nâng pH không dùng hóa chất; hệ thống xử lý nước bằng công nghệ RO Optiflux và hàng loạt các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến thiết bị đường ống hút giếng, camera quan sát giếng, các thiết bị trục tời; ứng dụng công nghệ xanh từ điện mặt trời; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất như: phần mềm quản lý tài sản, ứng dụng giải pháp hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy; cải tiến các chương trình quản lý, chăm sóc khách hàng, quản lý kho…vừa giảm nhân công lao động, làm lợi, tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm và cũng góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Công ty được hình thành kể từ ngày tái lập Tỉnh Sóc Trăng năm 1992 nhưng là đơn vị có tốc dộ tăng trưởng vững mạnh và ổn dịnh trong khu vực, nhất là lĩnh vực phát triển khách hàng, phục vụ dân nghèo và đồng bào người khmer. Các tạp chí chuyên ngành Cấp nước Sóc Trăng được phát hành vào các dịp lễ lớn và các sự kiện trọng đại, tham gia tích cực phong trào hoạt động của Chi hội Cấp nước miền Nam, Hội Cấp thoát nước như : hoạt động thể dục thể thao, các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chương trình nghiên cứu Benchmarking với sự hỗ trợ của Chương trình Nước và vệ sinh (VSP) và Ngân hàng thế giới (WB)… Công ty đã được Trung ương Hội Cấp thoát nước Việt Nam tặng thưởng Cúp vàng và giải thưởng "Dòng xanh Nước Việt", đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CNVC và tham gia công tác Hội và Chi hội năm 2009. Tặng thưởng " kỷ niệm chương vì sự nghiệp cấp thoát nước cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cán bộ trong ngành Cấp nước, Năm 2003 là 6 đồng chí, năm 2008 là 14 đồng chí, năm 2009 là 12 đồng chí.

Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Sóc Trăng là đơn vị chậm thành lập, đươc hình thành kể từ ngày tái lập Tỉnh Sóc Trăng năm 1992 nhưng là đơn vị có tốc dộ tăng trưởng vững mạnh và ổn dịnh trong khu vực, nhất là lĩnh vực phát triển khách hàng, phục vụ dân nghèo và đồng bào người khmer. Các tạp chí chuyên ngành Cấp nước Sóc Trăng được phát hành vào các dịp lễ lớn và các sự kiện trọng đại, tham gia tích cực phong trào hoạt động của Chi hội Cấp nước miền Nam, Hội Cấp thoát nước như : hoạt động thể dục thể thao, các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chương trình nghiên cứu Benchmarking với sự hỗ trợ của Chương trình Nước và vệ sinh (VSP) và Ngân hàng thế giới (WB)… Công ty đã được Trung ương Hội Cấp thoát nước Việt Nam tặng thưởng Cúp vàng và giải thưởng "Dòng xanh Nước Việt", đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CNVC và tham gia công tác Hội và Chi hội năm 2009. Tặng thưởng " kỷ niệm chương vì sự nghiệp cấp thoát nước cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cán bộ trong ngành Cấp nước, Năm 2003 là 6 đồng chí, năm 2008 là 14 đồng chí, năm 2009 là 12 đồng chí.

Qua 45 năm xây dựng và 25 năm hình thành phát triển, công ty đã xây dựng các nhà máy nước có quy mô lớn tại Thành phố Sóc trăng, nâng công suất từ 8.000m3/ngày đêm lên 78.000 m3/ngày đêm; xây dựng thêm hơn 20 Nhà máy nước với công suất từ 1.000m3/ngày đêm đến 14.000m3/ngày đêm; nâng cấp hệ thống đường ống với chiều dài đường ống truyền dẫn hiện tại là 14,5 Km và 790 Km chiều dài đường ống phân phối; khách hàng tăng từ 4.350 hộ (năm 1994) đến 80.000 hộ năm 2017; tỷ lệ thất thoát từ trên 60% giảm còn 14 %. Đặc biệt liên tục các năm khô hạn, nhiễm mặn do biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên nhiên phức tạp như El Nino, La Nina hoặc bị tiết giảm điện năng do Hồ thủy điện thiếu nước thì tỉnh Sóc Trăng vẫn cấp nước an toàn, ổn định và phát triển. Nhu cầu sử dụng nước của khách hàng được tận tâm phục vụ, đồng hồ đo nước được lắp đặt miễn phí, hợp đồng cung cấp nước được ký kết rõ ràng, công bằng hợp lý, uy tín của đơn vị được nâng cao, tạo được sự tín nhiệm của khách hàng. Trong hơn 10 năm qua, Công Ty Cấp Nước Sóc Trăng đã có bước tiến dài, kinh doanh có lãi và thu nộp ngân sách vượt 100% mỗi năm.

Vượt qua bao khó khăn thử thách, việc cấp nước sạch không những chỉ thay đổi về lượng mà phải thay đổi về chất. Ngày nay, văn minh đô thị được thể hiện trên nhiều tiêu chí và tiêu chí không thể thiếu được là sử dụng nước sạch và việc cấp nước an toàn. Ngành Cấp nước Sóc Trăng đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng đô thị xanh sạch đẹp và văn minh, góp phần trong việc xây dựng chính quyền củng cố an ninh chính trị, thực hiện tốt chính sách dân tộc, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và công tác an sinh xã hội. Liên tục trong 25 năm hoạt động, ngày 24-9-1998 Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba cho Công ty Cấp nước Sóc Trăng và cá nhân Giám đốc Đặng Văn Bé trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và khánh thành Nhà máy nước số 2 đường Phú lợi. Ngày 24-9-2003, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì trong dịp lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển ( 1964-2004 ), ngày 30-10-2009 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và ngày 07-3-2013 nhận Huân chương độc lập Hạng Ba do Chủ tịch nước phong tặng.

Trở lên ↑

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

SocTrangWaco

1/ Những thành tựu nổi bật:

 • Một là, tìm nguồn nước ngầm thay thế nguồn nước mặt đã bị ô nhiễm trầm trọng, bị cạn kiệt và xâm nhập mặn vào mùa khô hạn. Việc tìm kiếm được nguồn nước ngầm có chất lượng, có trử lượng dồi dào đã tạo ra một bước chuyển tích cực và sự tồn tại của một vùng đô thị trong tương lai. Tháng 9/1995, thị xã Sóc Trăng đã hoàn toàn chuyển đổi và sử dụng nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 • Hai là, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào thuộc diện gia đình chính sách, đồng bào Khmer nghèo trong việc lắp đặt miễn phí đồng hồ đo nước và ống nhánh dẫn vào đồng hồ cho hơn 15.000 hộ chính sách, trong đó có hơn 10.000 hộ khách hàng là dồng bào Khmer nghèo, góp phần ổn định và tham gia giải quyết các vấn đề chính trị xã hội ở một tỉnh có đông người là đồng bào dân tộc Khmer trong vùng Tây Nam bộ
 • Ba là, giảm tỉ lệ thất thoát nước từ 60 % năm 1995 xuống còn trên 30% sau khi dự án ODA hoàn thành năm 1999 và hiện nay còn 14 %. Việc tỷ lệ thất thoát nước thấp đã góp phần bình ổn giá trên thị trường theo chủ trương của chính phủ, dễ dàng thực hiện các hệ số bù chéo ưu tiên giá nước cho đối tượng người có thu nhập thấp
 • Bốn là, thực hiện tốt việc cải cách các thủ tục hành chính, qua việc xác định phương châm kinh doanh của Công ty là “ Độc quyền nhưng không cửa quyền”, xây dựng đường dây điện thoại nóng cho nhân dân trực tiếp liên hệ mỗi khi có việc. Ngành cấp nước tỉnh nhà đã được người dân tin tưởng, yêu mến thông qua các đối sách làm hài lòng người dân, nhũng việc làm tận tụy, tận tâm khi giải quyết những yêu cầu của nhân dân

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây.

Năm M3 thương phẩm Doanh thu
M3 Tăng trưởng Tổng số Tăng trưởng
2010 11.630.852 - 48.988.000.000 -
2011 13.251.806 114% 62.145.000.000 127%
2012 13.762.459 104% 74.253.000.000 119%
2013 14.157.786 103% 77.405.000.000 104%
2014 15.135.724 107% 92.327.000.000 119%
2015 16.239.179 107% 101.198.000.000 110%
2016 16.908.117 104% 118.768.000.000 117%
2017 17.787.950 105% 129.925.000.000 110%

3/ Xây dựng phát triển thương hiệu

Ngành Cấp nước cả nước đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm 90, là một đơn vị khoa học kỹ thuật, vừa mang tính phục vụ, vừa phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, là ngành có vai trò quan trọng trong việc phát triển mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì thế cả quá trình sản xuất kinh doanh là làm thế nào để đạt tất cả yêu cầu trên để mang lại hiệu quả cho đơn vị là cả một sự trăn trở, sự tư duy đổi mới với thị trường, nhằm đảm bảo sự công bằng hợp lý với khách hàng tiêu thụ. Nước sạch là sự sống, là sức khỏe lâu dài cho cộng đồng dân cư và cả thế hệ mai sau.

Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, tạo mối quan hệ gần gũi với khách hàng, kiên quyết xóa bỏ tư tưởng độc quyền theo cơ chế cũ, không ngừng xây dựng thương hiệu của mình và có sự phát triển bền vững trong tương lai. Chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày một tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước liên tục 24/24. Định kỳ hàng năm đều có thành lập đoàn khảo sát xuống tận các hộ dân để nắm bắt tình hình quản lý mạng lưới, tác phong phục vụ của nhân viên và lắng nghe những ý kiến đóng góp của người dân để điều chỉnh phù hợp. Công tác khảo sát mở rộng địa bàn phục vụ cũng được chú trọng để tăng khách hàng và tiêu thụ được sản phẩm. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ nhất là đối với các khâu có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết yêu cầu lắp đặt đồng hồ đo nước, liên hệ sửa chữa khắc phục sự cố đều được nhắc nhở về ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không gây nhũng nhiễu, kéo dài thời gian. Các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý đều được triển khai thực hiện kịp thời như : Nghị định 117/NĐ-CP của Chính phủ, về tiêu thụ và cung cấp nước sạch, điều chỉnh phụ lục hợp đồng để khách hàng nắm rõ, cung cấp thông tin dịch vụ và các số điện thoại liên hệ khi cần thiết.

Mặc dù sẽ còn gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng với tư duy luôn đổi mới sáng tạo, với quan niệm tận tâm phục vụ, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, là một trong những ngành đóng góp tích cực trong mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chỉnh trang cơ sở hạ tầng của tỉnh nhà và phục vụ cho lợi ích xã hội, lợi ích của người dân. Đồng thời với những định hướng đúng đắn, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì tốt hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận và khả năng tài chính để đầu tư xây dựng, đổi mới công nghệ ngày càng hoàn thiện.

4/ Kết quả khen thưởng những năm qua.

 • Huân chương độc lập hạng III (QĐ số 431/QĐ.CTN ngày 07/3/2013).
 • Huân chương lao động hạng I (QĐ số 1624/QĐ.CTN ngày 30/10/2009).
 • Huân chương lao động hạng II (QĐ số 430/QĐ.CTN ngày 09/7/2003).
 • Huân chương lao động hạng III (QĐ số 298/KT/CTN ngày 24/09/1998).
 • Cúp vàng thương hiệu – nhãn hiệu năm 2009 do Ban Tổ chức gồm các Bộ ngành Trung ương trao tặng, Cúp “Dòng xanh nước việt” năm 2010 do Trung ương Hội Cấp thoát nước Việt Nam trao tặng.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2004-2006(QĐ số 1332/QĐ-TTg ngày 03/10/2007).
 • Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc 10 năm liên tục từ năm 2006 đến năm 2015.
 • Nhiều Bằng khen của UBND Tỉnh và các ban ngành, đoàn thể khen tặng.
 • Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục và từ 1996 đến 2016 là Đảng bộ cơ sở tiêu biểu của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
 • Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh nhiều năm liên tục và từ 1996 đến 2016 được công nhận đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc của LĐLĐ tỉnh và Tỉnh đoàn Sóc Trăng.
Trở lên ↑
VIDEO CLIP