Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

* Thời kỳ Công quản Nhà máy nước Khánh Hưng – năm 1964

 • Quản đốc: Ông Nguyễn Thanh Danh (trưởng Ty Công chánh cũ)
 • Phụ tá quản đốc: Ông Nguyễn Công Quãng

* Thời kỳ Công quãng Nhà máy nước Khánh Hưng – năm 1964

Nhà máy nước Khánh Hưng trực thuộc Nha Cấp thủy thuộc Bộ Công chánh và được đổi tên là Trung Tâm Cấp thủy Ba Xuyên

 • Trưởng Trung Tâm: Kỹ sư Đào Tự Nam

* Ngày 30/4/1975

Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nhà máy nước được chính quyền giải phóng tiếp quản trực thuộc Ty Công thương

 • Lãnh đạo nhà máy: Ông Tạ Quốc Thiện (Trưởng Ty Công thương)

* Từ tháng 6/1976

 • Phụ trách nhà máy là ông Trần Triệu Hùng. Cuối năm 1976 nhà máy được đổi tên là Xí nghiệp Cấp nước Sóc Trăng
 • Cũng trong thời gian này, Ban chấp hành Công đoàn Lâm thời được thành lập do ông Từ Hoàng Minh làm Thư ký Công đoàn

* Từ năm 1977

 • Chi bộ Xí nghiệp được thành lập, do ông Nguyễn An Ninh làm Bí thư

* Đầu năm 1979

 • Ông Trần Triệu Hùng nghỉ hưu. Ông Đặng Văn Bé được bổ nhiệm làm Giám đốc, bà Lâm Kim Lang là Phó giám đốc và Ông Hồ Văn Thế làm thư ký Công đoàn

* Năm 1983

 • Ông Đặng Văn Bé được chuyển công tác về làm Trưởng Phòng Công nghiệp, Bà Lâm Kim Lang đảm nhận Quyền Giám đốc Xí nghiệp, ông Mai Văn Bao và ông Hồ Văn Thế là Phó Giám đốc

* Năm 1992

 • Khi chia tỉnh Hậu Giang – Sóc Trăng, Xí nghiệp được chuyển tư cách quản lý và đổi tên thành Công ty Cấp nước Sóc Trăng. Ông Đặng Văn Bé được bổ nhiệm là Giám đốc Công ty, bà Lâm Kim Lang là Phó Giám đốc; Bí thư Chi bộ là ông Mai Văn Bao; Chủ tịch Công đoàn là ông Cao Văn Tâm và Phó chủ tịch Công đoàn là ông Huỳnh Tấn Chiến

* Đầu năm 1996

 • Do yêu cầu công tác ngày càng phát triển, ông Cao Văn Tâm được UBND Tỉnh bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty. Ông Huỳnh Tấn Chiến được bầu thay thế làm Chủ tịch Công đoàn

* Giai đoạn 2004 đến 2009

 • Giám đốc Công ty: Ông Cao Văn Tâm kiêm Bí thư Đảng ủy
 • Phó Giám đốc Công ty: Ông Đặng Văn Ngọ, ông Ong Hải Phước
 • Phó Bí thư Đảng ủy: Ông Huỳnh Trung Trực
 • Chủ tịch Công đoàn là ông Huỳnh Tấn Chiến (đến năm 2008 ông Trần Anh Hòa là Chủ tịch Công đoàn thay ông Huỳnh Tấn Chiến nghỉ hưu)

* Giai đoạn 2010 đến 2014:

Căn cứ Quyết định số 560/QĐTC-CTUBND ngày 18/12/2009 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Kể từ ngày 01/01/2010, Công ty Cấp nước Sóc Trăng được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng trực thuộc UBND Tỉnh, do nhà nước sở hữu 100% vốn

 • Chủ tịch Công ty: Ông Cao Văn Tâm
 • Giám đốc Công ty: Ông Đặng Văn Ngọ (Bí thư Đảng ủy)
 • Phó Giám đốc Cty: Ông Ong Hải Phước (Phó Bí thư Đảng ủy)
 • Phó Giám đốc Cty: Ông Trần Anh Hòa (Chủ tịch Công đoàn)

* Giai đoạn 2014 đến nay:

Căn cứ Quyết định số 560/QĐTC-CTUBND ngày 18/12/2009 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Kể từ ngày 01/01/2010, Công ty Cấp nước Sóc Trăng được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng trực thuộc UBND Tỉnh, do nhà nước sở hữu 100% vốn

 • Chủ tịch Kiêm Tổng giám đốc: Ông Đặng Văn Ngọ (Bí thư Đảng ủy)
 • Phó Giám đốc Cty: Ông Ong Hải Phước (Phó Bí thư Đảng ủy)
 • Phó Giám đốc Cty: Ông Trần Anh Hòa (Chủ tịch Công đoàn)
Trở lên ↑
VIDEO CLIP