- Khi cần liên hệ việc đề nghị mở rộng đường ống cấp nước, việc xin lắp đặt đồng hồ đo nước và cần thiết đề nghị di dời tổ hợp đồng hồ nước, hoặc khi có sự cố trở ngại về việc cung cấp nước sạch như bể vỡ ống, không có nước sử dụng hoặc  cần sửa chữa đường ống cấp nước, Quý khách hàng liên hệ:

                           
                         

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN LIÊN HỆ

 Số điện thoại tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng: 02996.50.79.79


KHU VỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

+ Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh: (0299) 3821727

+ Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi:                   (0299) 3823326

KHU VỰC CÁC THỊ XÃ, HUYỆN, THỊ TRẤN

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Xuyên:              (02993851285

+ Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Châu:              (0299) 3861133

+ Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách:                  (0299) 3876053

+ Xí nghiệp Cấp nước Long Phú:               (0299) 3856293

+ Xí nghiệp Cấp nước Lịch Hội Thượng:    (0299) 3849064

+ Xí nghiệp Cấp nước Ngã Năm:               (0299) 3869484

+ Xí nghiệp Cấp nước Thạnh Trị:                (0299) 3866362

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Tú:                     (0299) 3871394

+ Xí nghiệp Cấp nước Đại Ngãi:                 (0299) 3858282

+ Trạm Cấp nước Hưng Lợi:                       (0299) 3898201

+ Trạm Cấp nước Trần Đề:                         (0299) 3846930

+ Xí nghiệp Nước đóng chai:                     (0299) 3601188