HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC MỚI

        Khách hàng liên hệ trực tiếp hoặc điện thoại đến các Xí nghiệp Cấp nước gần nhất để được hướng dẫn.
      - Điền thông tin vào Bản đề nghị cấp nước do Xí nghiệp cung cấp hoặc có thể in trực tiếp tại đây (Bản đề nghị cấp nước).
      - Xí nghiệp sẽ cử nhân viên khảo sát kỹ thuật tại địa điểm lắp đặt và thông báo cho khách hàng thời gian ký hợp đồng.
      - Thời hạn lắp đặt đồng hồ đo nước cho khách hàng trong vòng 3 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày ký hợp đồng và đóng tiền (nếu có).

HƯỚNG DẪN ĐỀ NGHỊ DI DỜI ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC

        Khi cần di dời đồng hồ đo nước, khách hàng liên hệ trực tiếp với các Xí nghiệp Cấp nước gần nhất để được hướng dẫn.
      - Điền thông tin vào Bản đề nghị di dời do Xí nghiệp cung cấp hoặc có thể in trực tiếp tại đây (Bản đề nghị di dời).
      - Sau khi nhận được bản đề nghị, Xí nghiệp sẽ cử nhân viên khảo sát kỹ thuật tại địa điểm di dời và thông báo cho khách hàng chi phí vật tư, nhân công.
      - Thời hạn di dời đồng hồ đo nước cho khách hàng trong vòng 2 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ khi khách hàng đóng tiền chi phí vật tư, nhân công.

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN LIÊN HỆ

 Số điện thoại tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng: 02996.50.79.79


KHU VỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

+ Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh: (0299) 3821727

+ Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi:                   (0299) 3823326

KHU VỰC CÁC THỊ XÃ, HUYỆN, THỊ TRẤN

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Xuyên:              (02993851285

+ Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Châu:              (0299) 3861133

+ Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách:                  (0299) 3876053

+ Xí nghiệp Cấp nước Long Phú:               (0299) 3856293

+ Xí nghiệp Cấp nước Lịch Hội Thượng:    (0299) 3849064

+ Xí nghiệp Cấp nước Ngã Năm:               (0299) 3869484

+ Xí nghiệp Cấp nước Thạnh Trị:                (0299) 3866362

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Tú:                     (0299) 3871394

+ Xí nghiệp Cấp nước Đại Ngãi:                 (0299) 3858282

+ Trạm Cấp nước Hưng Lợi:                       (0299) 3898201

+ Trạm Cấp nước Trần Đề:                         (0299) 3846930

+ Xí nghiệp Nước đóng chai:                     (0299) 3601188