Xem file đính kèm:
1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2023.pdf
2. Giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2023.pdf