Vui lòng xem file đính kèm:
1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2023.pdf
2. GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUÂN SAU THUẾ TRÊN BCTC QÚY III-2023.pdf