Xem file đính kèm:
1.Báo cáo tài chính Quý IV-2022.pdf
2.Công văn số 16 giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý IV-2022.pdf