20/07/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020 của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
16/04/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý 1/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Xem tiếp »
27/03/2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo số 75/BC-CN ngày 26/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019

Xem tiếp »
15/03/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019

Xem tiếp »
20/01/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019

Xem tiếp »
18/10/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019

Xem tiếp »
14/08/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2019

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019.

Xem tiếp »
18/07/2019
Báo cáo tài chính quý II/2019

Báo cáo tài chính và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý II/2019.

Xem tiếp »
18/04/2019
Báo cáo tài chính quý I/2019

Báo cáo tài chính và Giải trình về lợi nhuận sau thuế bị lỗ trên BCTC quý I/2019.

Xem tiếp »
16/04/2019
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 
VIDEO CLIP