16/02/2012
Thông tin chính thức Hội thao 2012

Chương trình tổ chức các sự kiện Hội thao ngành Cấp thoát nước miền Nam (29/2/2012 - 03/3/2012)

Xem tiếp »
09/01/2012
Các mẫu biểu và thông tin Hội thao 2012

Hỗ trợ các đơn vị đăng ký tham dự, tài trợ, cung cấp thông tin đơn vị, chương trình tổ chức các sự kiện, danh sách các nhà hàng, khách sạn tại Thành phố Sóc Trăng

Xem tiếp »
06/01/2012
Tiến tới Hội thao 2012 - Họp các tiểu ban

Lúc 14 giờ ngày 04/01/2012, Ban tổ chức Hội thao đã tiến hành họp các tiểu ban nhằm triển khai kế hoạch và thông tin chi tiết nội dung và các sự kiện do Công ty đăng cai tổ chức vào năm 2012.

Xem tiếp »
26/12/2011
Biểu tượng Hội thao Ngành cấp thoát nước năm 2012

Mẫu logo biểu tượng được chọn sẽ chính thức in trên các pano, áp phích, quà lưu niệm... Vừa đẹp, vừa đủ ý nghĩa, ngắn gọn được câu chữ và thể hiện được toàn bộ tinh thần của Hội thao

Xem tiếp »
05/04/2011
Điều lệ Hội thao lần thứ 13 năm 2012

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng đăng cai tổ chức Đại hội Chi hội Cấp nước miền Nam lần thứ 14 và Hội thao ngành Cấp thoát nước miền Nam mở rộng lần thứ 13 năm 2012

Xem tiếp »
04/04/2011
Kế hoạch Hội thao năm 2012 và các sự kiện

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội cấp thoát nước Việt Nam lần thứ 3, Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Nam lần thứ 14 và Hội thao ngành Cấp thoát nước Miền Nam mở rộng lần thứ 13 năm 2012

Xem tiếp »
1 2 
VIDEO CLIP