31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Kế Sách

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Kế Sách

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Long Phú

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Long Phú

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Mỹ Tú

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Mỹ Tú

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Mỹ Xuyên

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Mỹ Xuyên

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Thị Xã Ngã Năm

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Thị Xã Ngã Năm

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Thạnh Trị

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Thạnh Trị

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Trần Đề

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Huyện Trần Đề

Xem tiếp »
31/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Thị Xã Vĩnh Châu

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn Thị Xã Vĩnh Châu

Xem tiếp »
28/03/2023
Các điểm thu tiền nước trên địa bàn xã Đại Ngãi

Các điểm thu tiền nước trên địa bàn xã Đại Ngãi

Xem tiếp »
1 2 
VIDEO CLIP