15/08/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng niêm yết thông báo việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Hawaco.

Xem tiếp »
04/07/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29/06/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp năm 2022.

Xem tiếp »
04/07/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29/06/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp năm 2022.

Xem tiếp »
30/06/2022
Công bố hợp quy

Công bố hợp quy

Xem tiếp »
17/06/2022
11/05/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng niêm yết thông báo việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thị Minh Hiền

Xem tiếp »
28/04/2022
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CSKH QUA ZALO OFFICIAL ACOUNT

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận thông tin sử dụng nước. Kể từ tháng 05/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý khách hàng cổng tra cứu Zalo OA - Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
19/04/2022
08/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
04/04/2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP