27/03/2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo số 75/BC-CN ngày 26/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019

Xem tiếp »
15/03/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019

Xem tiếp »
24/02/2020
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 43/TB-CN ngày 24/02/2020 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem tiếp »
22/01/2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Xem tiếp »
20/01/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019

Xem tiếp »
18/10/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019

Xem tiếp »
24/08/2019
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 24/8/2019

Xem tiếp »
12/08/2019
12/08/2019
THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông báo đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem tiếp »
15/07/2019
Hướng dẫn sử dụng VIETTELPAY thanh toán tiền nước

Kể từ tháng 07/2019, quý khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền nước tại các quầy thu hoặc online thông qua dịch vụ Viettel Pay

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP