21/04/2011
Nghị định 117 - Sản xuất, cung cấp & tiêu thụ nước

Quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp...

Xem tiếp »
05/04/2011
Thông tư 01 - Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, ...

Xem tiếp »
1 2 
VIDEO CLIP