Vui lòng xem file đính kèm:
Thông báo giao dịch cổ phiếu NCLQ đến NNB_Như Ý.pdf