Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng công bố báo cáo tình hình tài chính ngày 31/12/2015 (đã được kiểm toán) như sau:

File đính kèm :
BCTC 2015 (KIEM TOAN).pdf