Quyết định số 1096/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng
File đính kèm.
Quyet dinh so 1096 cua UBND tinh ST phe duyet ke hoach san xuat KD.pdf