ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Đảng ủy công ty gồm 09 Chi bộ trực thuộc, theo kế hoạch các Chi bộ đã tiến hành tổ chức Đại hội từ ngày 16/8/2022 đến ngày 26/8/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

          Thực hiện theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; hướng dẫn số 04/HD-ĐUK, ngày 01/6/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp về hướng dẫn đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; hướng dẫn số 270-HD/ĐUCN, ngày 14/06/2022 của Đảng ủy công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về hướng dẫn đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

          Đảng ủy công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã tiến hành xây dựng kế hoạch hướng dẫn các chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

          Đại hội các Chi bộ đã diễn ra từ ngày 16/8/2022 đến ngày 26/8/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. Tham dự giám sát và chỉ đạo đại hội gồm có đồng chí Trần Anh Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Ong Hải Phước - UV.BTV Đảng ủy Công ty, Phó Tổng Giám đốc; Bí thư các chi bộ cùng toàn thể đảng viên các chi bộ.

          Chi bộ 2 được chọn tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung, đại hội đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16/8/2022. Các chi bộ còn lại diễn ra trong thời gian đến hết ngày 26/8/2022.

Đồng chí Trần Anh Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo đại hội điểm

          Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đáp ứng các yêu cầu về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Ngoài ra, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết nội bộ;…

          Với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự đoàn kết, nhất trí, cùng tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của toàn thể Đảng viên các chi bộ, Đại hội các chi bộ trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp.


Toàn cảnh đại hội Chi bộ điểm

          Một số hình ảnh liên quan đại hội và cấp các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025:


Cấp ủy Chi bộ 1

Cấp ủy Chi bộ 2

Cấp ủy Chi bộ 3

Cấp ủy Chi bộ 4

Cấp ủy Chi bộ 5

Cấp ủy Chi bộ 6

Cấp ủy Chi bộ 7

Cấp ủy Chi bộ Xí nghiệp Phú Lợi

Cấp ủy Chi bộ Xí nghiệp Nguyễn Chí Thanh

ĐẢNG ỦY CÔNG TY