PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Ngày 29/6/2023, Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và các báo cáo thường niên theo quy định.

Đến tham dự Đại hội có sự góp mặt của quý đại biểu đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng cổ đông/người đại diện tổ chức và người được ủy quyền tham dự phiên họp thường niên năm 2023.

Ảnh: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty

            Đại hội đã xây dựng và thảo luận chương trình công tác, trong đó đặc biệt chú trọng đến kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trong thời gian tới để bảo đảm nguồn nước phục vụ trước tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, mặn xâm nhập diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại các tỉnh ven biển và tỉnh Sóc Trăng cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, tại phiên họp lần này, Đại hội đồng cổ đông cũng đã quyết nghị những nội dung cơ bản về tài chính, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể, giao Hội đồng quản trị tiếp tục điều hành hiệu quả trong thời gian tới.

            Trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và trung thực, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.