Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
của Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

          Sáng ngày 21/07/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

          Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Anh Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.


Ảnh: đồng chí Trần Anh Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Anh Hòa thay mặt Đảng ủy báo cáo tình hình công tác của Đảng bộ trong 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Đảng ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động của công tác Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động các đoàn thể. Đảng ủy cũng đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty theo dõi sát sao để nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trên tinh thần phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những hạn chế, Đảng ủy đã tiếp tục để ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

          Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe báo cáo sơ kết tình hình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy, báo cáo thu chi tài chính của Đảng bộ trong 06 tháng đầu năm 2023.

          Hội nghị đã gợi ý thảo luận và tiến hành thảo luận các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm. Qua thảo luận, Hội nghị đã nhận được sự đóng góp ý kiến, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp của các đại biểu tham dự hội nghị nhằm phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những hạn chế.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy đã tổng kết, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ trong 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.