Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ thông báo tạm ngừng dịch vụ truy vấn thông tin sử dụng nước trên ứng dụng của Zalo OA “Cấp nước Sóc Trăng” do điều chỉnh chính sách dịch vụ tài khoản Zalo OA Doanh nghiệp kể từ ngày 20/06/2023.

Nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo tới Quý Khách hàng dịch vụ truy vấn thông tin sử dụng nước trên ứng dụng của Zalo OA “Cấp nước Sóc Trăng” đã nâng cấp xong và hoạt động bình thường trở lại.

Công ty trân trọng thông báo và cảm ơn Quý khách hàng./.