THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính thông báo đến Quý khách hàng danh sách các điểm thu tiền nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Các điểm thu trên địa bàn Thành Phố Sóc Trăng (Xem chi tiết).

2. Các điểm thu trên địa bàn Huyện Long Phú (Xem chi tiết).

3. Các điểm thu trên địa bàn Huyện Mỹ Xuyên (Xem chi tiết).

4. Các điểm thu trên địa bàn  Huyện Mỹ Tú (Xem chi tiết).

5. Các điểm thu trên địa bàn Tx. Ngã Năm (Xem chi tiết).

6. Các điểm thu trên địa bàn Huyện Kế Sách (Xem chi tiết).

7. Các điểm thu trên địa bàn  Huyện Thạnh Trị (Xem chi tiết).

8. Các điểm thu trên địa bàn Huyện Trần Đề (Xem chi tiết).

9. Các điểm thu trên địa bàn Tx. Vĩnh Châu (Xem chi tiết).

10. Các điểm thu trên địa bàn  Xã Đại Ngãi (Xem chi tiết).