THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh giá cung cấp nước sạch 
năm 2021


  Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp;

Nay Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến quý khách hàng giá nước sạch áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

           1. Giá nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt

- Sử dụng 10m3 đầu tiên :             7.400đồng/m3

- Sử dụng từ  m3 thứ 10 - 20m:          8.600 đồng/m3

- Sử dụng từ m3 thứ 21 - 30m3 :           10.600 đồng/m3

- Sử dụng từ m3 thứ 31 trở lên :        14.000 đồng/m3

           2. Giá nước sạch dùng cho cơ quan hành chính, sự nghiệp:    12.000 đồng/m3

3. Giá nước sạch dùng cho cơ sở sản xuất:                               14.000 đồng/m3

4. Giá nước sạch dùng cho cơ sở kinh doanh, dịch vụ:             14.800 đồng/m3

Biểu giá nước trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường và sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2021.

Rất mong quý khách hàng tiếp tục ủng hộ nhằm giúp cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
           Trân trọng kính chào./.


File đính kèm:
Thông báo số 335 điều chỉnh giá nước sạch.pdf