CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/TB-CN

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO


Về việc sử dụng nước sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán năm 2024

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng nước.

Trước tình hình thời tiết hiện nay đã bước vào những tháng mùa khô nắng nóng, tình hình xâm nhập mặn lại bắt đầu có chiều hướng diễn biến sớm, nguồn nước tại các nhà máy hiện tại gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, việc bổ sung thêm nguồn nước khai thác cũng đang gặp khó khăn trở ngại về thủ tục và thời gian.

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Công ty Cấp nước Sóc Trăng đã có các bước chuẩn bị trong công tác sản xuất phục vụ nhu cầu sử dụng cho người dân, dự tính các giải pháp, kế hoạch ứng phó để duy trì ổn định sản xuất, tăng cường công suất nhà máy, sử dụng tuần hoàn nguồn nước, điều tiết nguồn nước giữa các khu vực, bố trí sản xuất và ứng trực xuyên suốt để xử lý kịp thời, đảm bảo duy trì áp lực và chất lượng nước không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước trong những ngày cận tết thường tăng cao hơn thường lệ, nhất là những ngày từ 25-30 âm lịch và trên địa bàn thành phố Sóc Trăng có thể xảy ra tình trạng nước yếu hoặc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực. Vì vậy, Công ty Cấp nước kính đề nghị Quý khách hàng ở các khu vực nêu trên có kế hoạch sử dụng nước vào các thời gian thấp điểm, sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước trong những ngày vui xuân đón tết.

Rất mong quý khách hàng thông cảm, chia sẻ khó khăn của ngành cấp nước, qua đó sẽ giúp cho việc sử dụng nước đảm bảo an toàn.

Mọi thông tin liên quan, Quý khách hàng có thể phản hồi qua Zalo “Cấp nước Sóc Trăng” hoặc Bộ phận chăm sóc khách hàng qua số điện thoại (0299) 650.79.79 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

          “kính báo cáo”;

- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố

          “kính báo cáo”;

- Đài phát thanh, UBND các phường

          “nhờ đưa tin”;

- Lưu: VT, KD.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đặng Văn Ngọ


Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Thông báo số 83 sử dụng nước sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán năm 2024.pdf